Connect with us

Paketleme

Ambalaj hattınızın ne tür otomasyona ihtiyacı var?

Published

on

Paketleme hattı otomasyonuna yaklaşımı belirlemede birincil faktörlerden biri, mevcut depo ortamınızı gözden geçirmektir. Paketleme ortamları, işletmenin türü, depo düzeni, sevk edilecek ürünlerin sayısı ve boyutları gibi birçok değişkene göre farklılık gösterirler. Örnek olarak, üretim tesisinde ürünler partiler halinde üretilirken, e-ticaret operasyon merkezinde, tekil ve çoğul siparişlerin gönderilmesi gerekebilir. Diğer tesisler, küçük ya da orta büyüklükteki ürünlerin paketlenmesini gerektirebilirken, diğerlerinde sevk edilecek büyük, ağır ve/veya tuhaf şekilli ürünler olabilir. Her biri otomasyondan elbette yararlanmak durumundadır; ancak her biri için en iyi sonuçları elde etmede farklı otomatik paketleme çözümleri gerekir.

Paketleme süreçleri, operasyonel gereksinimlere göre bir dizi farklı şekilde gerçekleştirilebildiğinden, deponuzu optimize etmenin en iyi yolu, mevcut iş akışınızı tam olarak değerlendirmek ve anlamaktır. Otomatik paketleme uzmanlarının yardımıyla, raftan nakliyeye kadar ürün akışınızla uyumlu, özelleştirilebilir bir çözümün tasarımı için paketleme hattınızın bütününü değerlendirmeye almalısınız.

Hiçbir paketleme ortamı birbirine benzemese de her paketleme süreci bir tür veri entegrasyonu, ürün taşıma, karton üretimi, ürün koruma, karton dikme, kutu paketleme, damgalama, işaretleme, ayırma ve iş zekası barındırır. On Demand Packaging® çözümleri, iş akışı ortamına bağlı olarak bu 10 özellikten bir veya daha fazlasıyla entegre ederek süreçleri ve akışı iyileştirin. Örnekler, farklı paketleme ortamlarını ve her birinde özelleştirilmiş sisteminin faydalarını gösteriyor.

Otomasyonda ‘son kutu’ esası

‘Son kutu’, tekil veya çoğul siparişlerin toplanması ve paketlenmesinin gerektiği üretim veya dağıtım tesisleri için tasarlanmış, yüksek derecede otomatikleştirilmiş paketleme iş akışı sistemidir. Bu paketleme akışında, 3 Packsize makine sistemi ve entegre yazılım platformu kullanılırken, her mekik için doğru ürüne uygun boyutta kalıp üretilir. Paketlemedeki 10 özelliğinin tamamı bu çözüme entegre edilmiştir.

Bu işlemde, taşıma otomasyonu kullanılır (ve ayrıca ürünlerin toplanmasından taşınamayan veya büyük boyutlu öğeler için de işlerliği vardır). Her ürün boyut verilerinin kayda alınması için taranır, ardından depo raflarına yerleştirilir. Sıralama, 3 nakliye kamyonunun önündeki konveyöre yerleştirilen tarayıcıda gerçekleşir.

Bu örnekte, M1 büyük, iletilemez siparişleri paketler, X4 orta düzeyde taşınabilen tek veya çok öğeli siparişleri işler ve X7 daha küçük, iletilebilir, tekil veya çoğul siparişleri paketler.

Dış mekan sahasına perakende tedarikçilerinden biri, her sipariş için özel kutular üretmek amacıyla birkaç otomatik, küçük yüz ölçümlü paketleme makinesini entegre ederek, talep uygun boyutta paketlemede ‘son kutu’ iş akışını kullanarak dağıtım merkezlerinde ambalajlamaya ince ayar yapmada büyük bir gelişme kaydetti. Bu işlemi kullanmadan önce şirket, çeşitli paketleme istasyonlarında farklı boyutlarda kutu stokluyordu, bu da zaman, para ve verimlilik kaybettiriyordu. Doğru boyutta paketleme, boyutların neden olduğu yükü azalttı, malzeme ve işçilik maliyetlerini düşürdü; tüm bunlar da verimi artırdı.

 • Çözümünüzü raflardan sevkiyata kadar ürün akışınıza uyacak şekilde özelleştirin.
 • Her seferinde, doğru sırada, doğru ürüne uygun boyutta kutu üretilir.
 • Tesisinizdeki entegrasyon noktalarında, siparişin nereye yönlendirileceği bilinebilir.
 • Packsize ekipmanı, ürünleri temel niteliklere, kesim sürelerine ve teslimat yöntemlerine göre paketleyecektir.

Otomasyonda ilk kutu esası  

‘İlk kutu’, kutuları otomatik olarak paketlenmeye hazır bir siparişle eşleştiren yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş başka bir paketleme çözümüdür. Her ürün boyut verileri elde etmek için taranır ve depo raflarına yerleştirilir. Kutu depo rafından taşınırken ürünler kutuda paketlenir. Sıralama, 3 nakliye kamyonunun önündeki konveyöre yerleştirilen tarayıcıda gerçekleşir.

İş akışını geliştirmek için talep üzerine paketleme çözümünüzü özelleştirin:

 • Paket boyutu ekipmanı, doğru boyutta bir kutunun oluşturulmasını ve bunların dağıtım merkezinin uygun alanlarına yönlendirilmesini sağlar.
 • Kutular, paketlenmeye hazır, otomatik olarak eşleştirilir.
 • PackNet® yazılım temeli üzerine kurulu kesintisiz iletişim, akışı iyileştirir ve sipariş veri akışı sağlar.

Pasta süsleme sahasında tedarikçi olan DecoPack, müşterilerine daha yüksek nakliye hacimlerinde destek vermek için otomasyonu artırma ihtiyacını fark ettikten sonra, ilk kez talep üzerine paketleme çözümü kullanıyor. Otomasyondan önce şirket, siparişleri bir kutuda toplayacak, kutuyu paketleme istasyonlarına taşıyacak ve ardından öğeleri büyük bir kutu envanterinden seçilen önceden seçilmiş bir kartona paketlemek için çıkaracaktı. Bu işlem, toplama hatlarında birkaç işçiyi ve büyük miktarlarda oluklu ve boşluk doldurmayı gerektirdi. Doğru boyutta paketleme, ihtiyaç duydukları otomasyon çözümünü sağlarken paketleme ve nakliye işlemlerinde zamanı ve mesafeyi azaltır.

Otomatik üretim: Montaj ortamı

Bir üretim ortamında ürünler, partiler halinde (belirli bir üretim çalışması için aynı ürün üretilir) veya bir satın alma siparişiyle, her seferinde tek bir birime kadar üretilebilir. Ürünler büyük, şekilsiz veya ağır olabilir. Bu işlem, her iki üretim ortamıyla da uyumlu Packsize makinesini gerektirir. Ürünlerin çeşitliliğine, paketleme ihtiyaçlarına, gereken süreye ve diğer değişkenlere bağlı olarak, talep üzerine paketleme çözümleri, verimi artırmak ve maliyetleri azaltmak için özelleştirilebilir.

Büyük, şekilsiz ve/veya ağır ürünlere uygun daha yüksek derecede otomasyon arayan müşteriler için:

 • Mevcut montaj hattınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.
 • Paket istasyonunda, montaj kutusuna aktarılır.
 • Otomasyon, paketleme işleminde işçiliği azaltmaya ve tutarlılığı artırmaya yardımcı olur.

Mobilya üreticisi Legacy Cabinets, dolaplarını gönderirken boş alanı azaltmaya ve korumayı artırmaya çalıştı; ancak, doğru boyutlandırmaya yönelik ilk girişim, büyük kutu envanteri gerektirdi. Bu, önemli ölçüde zaman, maliyet ve 500 kutu hacminde bir envanterin yönetimi anlamına geliyordu. Eski envanter artık yalnızca 5 farklı boyutta z-Fold®‘dan oluşuyor.

Çok makineli üretim akışı

Bu paketleme çözümü, diğer üretim ortamlarına göre daha az otomasyon ve entegrasyon barındırır. Ürünler, özel kutu üretimi için Packsize makinelerine taşınır ve ardından çalışan tarafından paketlenir ve sevk edilir. Bu süreç, bir ürünü ambalajından çıkarıldığında ve depo rafına yerleştirildiğinde veri taraması amacıyla paketleme yazılımı ile entegre edilebilir.

Herhangi bir iş akışı için özelleştirilebilir:

 • Ürün boyutları makineye barkod taraması, manuel tarama veya WMS ile girilir.
 • z-Fold® makineye gönderilecek ve doğru boyutta bir kutuya kesilecektir.
 • Çeşitli kutu boyutları ve tasarımları için donatılmıştır.
 • PackNet, üretim akışının tüm unsurlarını koordine eder.

20 yıldan fazla bir süredir Central Carolina Products, özel otomobil parçaları ve diğer enjeksiyonla kalıplanmış ürünleri sevk etmek için konvansiyonel depolama ve depodan çekme envanter sistemine dayalı çalışıyordu. Tedarik süresine birkaç gün ekleniyor ve kutu satıcısı tekliflerini ve siparişlerini beklemek gerekiyordu. Talebe göre paketleme çözümünü dahil ettikten sonra, artık 100 farklı parça için 100 özel kutuyu hiçbir ek ücret ödemeden ve ek teslim süresi olmadan oluşturabiliyorlar.

Özel seri üretim

Toplu üretimde otomatik bir paketleme makinesi, bir kutu envanteri ihtiyacını ortadan kaldırarak kutu yığınları oluşturur. Aşağıdaki çizimde, üretim akışının entegre bir yazılım sistemi tarafından oluşturulduğu varsayılmaktadır; bu, otomasyon ölçeğinde paketleme süreci akışı daha düşük olsa bile entegrasyon ölçeğinde bunun daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Stok kutuları ve özel siparişler için kutu satıcılarına bağımlılığı ortadan kaldırın:

 • Doğru boyutta ve tasarımda ihtiyacınız olan tam sayıda kutuyu hızla üretin.
 • İster toplu ister tek parça akışlı üretimler olsun, operasyonları için herhangi bir özel kutu üretmek üzere optimize edilmiştir.

Paketleme, tipik olarak herhangi bir üretim veya sipariş karşılama sürecinin, çoğu zaman da optimizasyon gerektiren en son kısımdır. Yukarıdaki çözümler, bir paketleme hattının iş hedeflerine ulaşmada, artan iş hacminde, azalan işçilikte ve maliyet tasarrufunda oynadığı rolü vurgulamaktadır. Tıpkı hiçbir iki depo ortamının birbirine benzemediği gibi, otomasyon her duruma uyan tek bir çözüm değil; daha çok depo operasyonlarını düzene sokmak, sürdürülebilirliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlanmış özelleştirilebilir ve esnek bir çözümdür.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Paketleme

Paketleme istasyonu konveyörü

Published

on

Thomas Conveyor

Thomas Conveyor, gıda işleme ortaklarımızdan birine özel bir paketleme istasyonu hattı oluşturmak için hijyenik/yıkama konveyörüne ihtiyaç duyulan ve paketleme hattını içeren bir projeyi tamamladı. Bu hattın amacı, çalışanların tek tek torbalanmış ürünleri farklı boyutlardaki kutulara paketleyerek bir konikliğe göndermelerini sağlamaktı. Kutular daha sonra kodlanacak, etiketlenecek ve sevkiyata hazırlanmak üzere bir paletleme hattına aktarılacaktı.

Paketleme istasyonu konveyörünün tasarımı, tek tek torbalanmış ürünü üstte ve farklı boyutlardaki kutuları altta taşıyacak iki seviyeli bir konveyörün olmasını içeriyordu. Farklı boyutlardaki kasalar, çalışanların kasaları konveyör bandının üst kısmına ergonomik olarak yerleştirebilmeleri için alt seviyedeki konveyörün yüksekliğinin ayarlanabilmesi ihtiyacını doğurdu. Bunu, paketleme istasyonunun alt tarafına, çalışanların üniteyi gerektiği gibi yükseltip alçaltmasına olanak tanıyan bir el çarkı krankı takarak başardık. Ayrıca, çalışanların krank çarkını çıkarabilecekleri ve bu konveyör yüksekliğinin yükseltilme veya alçaltılma hızını büyük ölçüde artıracak akülü bir matkap kullanabilecekleri bir adaptör seçeneği de uygulandı.

Bu paketleme istasyonuna yaptığımız son ekleme, hem önceden dikilmiş kasaların depolanması için üst konveyörün üstünde yer alan paslanmaz çelik raflar hem de işçilerin torbalanmış ürünü paketlemek için kullandıkları yeni dikilmiş kasaları desteklemek için işçilerin önünde yer alan bir raf ünitesiydi. Bu raf üniteleri, ünitelerin tesisin farklı bölümlerine taşınması durumunda kolayca ayrılabilecek şekilde tasarlandı.

Müşteri ekipmandan çok memnun kaldı ve istasyonları şu anda tesislerinde kullanıyor. Bu tür paketleme istasyonları, çalışanların istasyonlarından ayrılmadan ve istasyonlarında herhangi bir ergonomik kaldırma/yerleştirme sorunu olmadan gelen ürünü kasalara paketlemesine ihtiyaç duyan herhangi bir potansiyel müşteri tarafından kullanılabilir.

Continue Reading

Paketleme

CSL’nin yüksek hızlı paketleme ve ayırma sistemiyle artan verimlilik

Published

on

CSL’nin yüksek hızlı paketleme ve ayırma sistemi

Conveyor Systems Ltd (CSL), İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan bir müşterisi için yüksek hızlı bir paketleme ve tasnif sisteminin kurulumunu tamamladı. Kartonlar, karton zarflar, çoklu torbalar ve poşetler gibi çok çeşitli ürünlerin işlenmesini içeren CSL’nin üstlendiği projede; tüm bu ürünler, önde gelen bir e-ticaret perakendecisinin çevrimiçi siparişleriydi ve 120 operatör tarafından 24 saatlik vardiya esasına göre saatte 7.500 ürün gibi şaşırtıcı bir hızda işlenecekti. Sevkiyat için ürünlerin paketlenmesi ve tasnif edilmesinde yoğun el emeği kullanımı nedeniyle zorluklarla karşılaşan; bundan dolayı ürünlerin sevkiyatında gecikmeler ve zaman zaman hasarlarla uğraşan firma, birden fazla markayla görüşten sonra çözüm için CSL’yi seçti.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için özel bir çözüm geliştiren CSL, her biri 15 paketleme tezgahı ile donatılmış 8 ürün paketleme hattı içeren bir sistem tasarladı. Bu hatların her birinden gelen paketlenmiş ürünler, çok hızlı ölçüm bantları ve gönyeli bant birleştirmeleri kullanılarak ana transit hattına aktarıldı. Ana transit hattının +2500 mm yüksekliğe çıkmadan önce 90 derecelik bir dönüş yaparak bina boyunca ilerlediği çözümde, bu düzenleme operatörün sistemin altında hareket etmesine olanak tanıyarak insanların ve ürünlerin verimli bir şekilde akışını kolaylaştırdı. Üst seviyeye ulaşıldığında, her ürün bir SICK tarayıcı dizisi aracılığıyla taramadan geçiriliyor; ilgili bilgiler bulut tabanlı bir sunucuya aktarılarak buradan CSL’ye her bir ürün için bir varış noktası sağlandı. Paketler daha sonra çok aşamalı bir bant sistemi üzerinden yüksek hızlı bir dikey çapraz bant ayırıcıya indekslendi. Bu ayırıcı, barkod yanlış okumaları ve özel dikkat gerektiren siparişler için bir çıkış oluğu da dahil olmak üzere 44 hedef oluğu barındırıyordu.

Tüm sistem 19 haftada kuruldu

CSL’nin geliştirdiği sistemde kullanıcı, ayırıcının kontrol sistemini kullanarak özel bir şut için belirli bir ayırma konumu atayabiliyordu. Her bir şut, operatöre şutun durumu hakkında bilgi veren bir gösterge işaretiyle donatılmıştı. Bir şut %75 hatta %100 kapasiteye ulaştığında, sistem paketleri otomatik olarak önceden seçilmiş bir hedefe yönlen direbiliyordu. Scada operatör arayüzlerine sahip iki masaüstü bilgisayar tüm sistemi izleyerek operatörlerin sistemi uzaktan başlatıp durdurmasına ve yönlendirme şutu konumlarını gerçek zamanlı olarak etkinleştirip devre dışı bırakmasına olanak tanıdı. Binanın benzersiz konumundaki ana yangın çıkış kapılarına operatör erişimini sürdürmek için CSL iki adet özel erişim platformu tasarladı ve kurdu.

Verimlilik ve müşteri memnuniyeti konusundaki kararlılığına bağlı olan CSL, tüm sistemin kurulumunu, test edilmesi ve devreye alınmasıyla birlikte 19 haftalık bir süre içinde tamamladı.

Continue Reading

Paketleme

Conveyors & Drives’la otomatikleşen gıda toptancısı, verimliliğini artırdı

Published

on

Atlanta merkezli Publix ve Krogers dahil olmak üzere ulusal gıda zincirlerine konserve ve su gibi ürünler sağlayan büyük gıda toptancısı, gıda ürünleri paletlerini bir binadaki soğutucudan bitişik binadaki nakliye departmanına taşımak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yöntem arıyordu. Mevcut ürün hareketi, paletlerin çekici-römork ile yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması gibi yoğun emek gerektiren işlemleri içeriyordu. Ayrıca, binalar arasında önemli yükseklik farkı gibi zorluklar da vardı.

Sistem otomatikleştirilerek verimlilik artırıldı

Çözüm için Conveyors & Drives’a başvuran firmaya binadan binaya ürün nakliyesini otomatikleştiren bir çözüm sunuldu. Conveyors & Drives çözümde, dakikada 5 adede kadar palet taşımak üzere tasarlanmış ağır hizmet sürekli dikey kaldırma içeren bir konveyör sistemi sağladı. 3.000 lbs’ye kadar olan paletleri sürekli olarak taşıyan dikey asansör 5 platforma sahip çözümde, kaldırmadan önce, bir besleme konveyörü paletin serbest bırakılmasını asansörle otomatik olarak senkronize ediyor. Son boşaltma konveyörü, paletleri verimli bir şekilde bitişik bir binanın hazırlama ve nakliye alanına taşıyor.

Conveyors & Drives; verimliliği artıran, traktör-römorklarını serbest bırakan ve şirkete para kazandıran, binadan binaya ürün nakliyesini otomatikleştirdi.

Kaynak: www.condrives.com

 

Continue Reading

Trendler

KONVEYÖR DERGİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et