Connect with us

Konveyör Bantları

Konveyörünüzün ömrünü uzatırken, duruş sürelerini kısaltıyoruz

Yayın Tarihi

on

Yıllar içerisinde gerçekleştirilen denemeler gösterdi ki RBRS sistemi, ham maddelerin taşınmasındaki aşınma özellikleri yanında mükemmel yapışma niteliklerine de sahip. Bu özellik bakım maliyetlerinde sağladığı önemli azalmayla, madencilik firmaları ve malzeme taşıma operasyonları için büyük bir avantaj anlamına gelmektedir. Ayrıca, konveyör bantlarında meydana gelebilecek arıza risklerini de azaltmaktadır. Örneğin, çelik telin sıyırıcıya takılması neticesinde, beklenmedik bir anda arızalanması ve ardından da değiştirilme işleminin yapılması riskini azaltmaktadır. RBRS sistemi, solventsiz olması ve ciddi toplam katmansal ayrılmalar yerine bölgesel yırtılmalar üzere tasarlanmış olması ile çevreye duyarlı olmasının yanı sıra arıza durumunda insan hayatını ve ekipmanı riske edecek durumların önüne geçmektedir. Bu da yıllar içinde RBRS’yi konveyör onarım sistemlerinde ön sıraya taşıdığını göstermiştir.

Maden, çimento, demir-çelik gibi üretimde sürekliliğin ve sürdürülebilirliğin çok önemli olduğu sektörlerde, duruşun istenmeyen bir durum olduğu hepimizce tahmin edilebilmektedir. Bu bağlamda, planlı duruşların olduğu gibi özellikle beklenmeyen duruşların da mümkün olduğunca kısa olması büyük önem arz etmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız ve saha uygulamalarımız ile elde edilen tecrübeler neticesinde geliştirilen RBRS sistemi ile 1-2 saatlik uygulama süresinin (uygulama anındaki kaplama ve malzeme sıcaklığına bağlıdır) ardından tekrar devreye alınabileceğini belirtmek isteriz. Bu şekilde günler ya da haftalar sürecek olan duruş süreleri saatler seviyesine indirgenmektedir. Söz konusu ürün uygulamasının özeti olarak belirtilebilecek poliüre onarımı, aynı uygulama koşulları altında orijinal kauçuktan daha uzun süre dayanabilir (kimyasal maruziyete bağlı olarak değişebilir) olduğu gözlemlenmiş ve tecrübe edilmiştir.

Geliştirilme sürecinde BeltShield

BeltShield, sınırlamaları olan kauçuk/bant onarım, konveyör onarım sistemlerinin yerini almak üzere geliştirilmiştir. Çoğu onarım sistemi, çözüme ihtiyaç duyan İSG sorunlarına sahip mevcut uygulamalardan oluşmaktadır. Kullanılmadan önce bertaraf edilmesi noktasında İSG ve çevre açısından son derece uçucu eklenmiş, raf ömrü kısa olan (ürün genellikle son kullanma tarihi geçer) çoğu konvansiyonel sistem için düşük fiziksel özelliklere sahip BeltShield, bir çözümdür. Bu bağlamda, eklenen mevcut uygulamalar yüzde 50 başarı oranına sahiptir ve endüstrinin daha iyisi için bir değişikliğe ihtiyaç olduğunun farkındalığını sağlamıştır.

ShieldCrete Sistemleri (SCS), endüstrideki geliştirilmeye ihtiyaç duyulan ve ömür uzatan ilave boşlukları/eksikleri fark etmiştir. Bu durum sadece ağır metal taşıma endüstrisi ile sınırlı olmayıp, genel olarak uzun yıllardır konveyör bantları birincil taşıma yöntemi ve/veya mineral işleme ve ağır endüstride muhafaza yöntemi olarak kullanan tüm endüstriyel uygulamalar için geçerlidir.

Bakım/onarımda var olan boşlukları/eksikleri giderirken; SCS, pazardaki diğer örneklerin aksine düşük uçucu malzemelerle (düşük ya da sıfır VOC-Uçucu Organik Bileşik) üstün yapışmaya odaklanarak, lastik bant tamirindeki tüm eksiklikleri kapsamaya ve ek olarak bunları uygulayanların da hem sağlık hem de güvenliğine ve değiştirmede kullanım ömrünün uzatılmasına odaklandı. Bahsedilen bakım/onarım boşlukları, sadece yüksek başarısızlık oranlarına ve kısa raf ömrüne sahip, oldukça uçucu sistemler kullanmadan konveyör bandı anında tamir edememekten değil, aynı zamanda tam çapraz bağlı, yüksek performanslı termoset polimerler (ShieldPoly CV CVFR Superior Polymer Systems) yerine, kauçuğun fiziksel özelliklerini genişletip iyileştirememekten kaynaklanıyordu. 

Ayrıca SCS, bazı durumlarda çok az hasarlı olmasına rağmen kullanım ömründen daha kısa sürede değişimi gerçekleştirilmesi sebebiyle konveyör bantlarından oluşan büyük atıklara ek, konveyör ile genel olarak kauçuk levha membranlardan oluşan fireleri önlemek için farkındalığa ulaştı.

Eski tip astar ile SP astarın karşılaştırılması

Eski tip astarların özellikleri

Kauçuk onarımlarında kullanılan eski tip astarlar, farklı kısıtlamalar ve ISG riskleri ile tasarlanmışlardır. Çoğu durumda bu astarlar, sınırlı raf ömrü ile uzun bir kürlenme veya yapışma öncesi bekleme süresine sahiptir.

Geleneksel onarım uygulaması, bazı durumlarda birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilmektedir ve spesifikasyonun üzerine, “dış veya iç” herhangi bir üst kaplama girişimi, önemli arızalara neden olabilir. Bunlara solvent sıkışması, kabarma, ozmotik veya elektro-endosmoz arızaları, hızlanmış ve toplam tabaka ayrışması arızaları örnek olarak gösterilebilir.

Bazı astarların yeniden kaplama zaman pencereleri kısadır, bir kez yapışma öncesi beklemeye alındığında tekrar yapışma için 6-8 saatin geçmesi gereken ve bu bağlamda olumsuz hava koşulları veya çiğ noktası sorunları için çok kısa süre ve düşük hata şansı bırakır. Bu durumlarda, genellikle yeniden kaplama pencereleri (süreleri) gözden kaçırılır ve yapışma riske atılır.

ShieldPrime (SP) özellikleri

Tasarlanan sitemlerde, ıslak üzeri ıslak uygulamasının gerçekleştirilmesinin üzerinden sadece dakikalar geçmesinden sonra SP astar ivedilikle tekrar kaplanabilir. SP astarın bağ kaplaması özelliği, ultra yüksek basınçla yüzey temizliği yapılmasına gerek kalmadan, mevcut durumda konveyör bandın üzerinde olan yapıştırmaya yapışması ve ısı bağı vasıtası ile de verimli kenetlenme sağlamaktadır.    

Kompozit SCS formüllü sistemlerin üstün çapraz bağlantı özelliği, yeniden kaplama süresini 48 saate kadar uzatılmasına olanak sağlar.

Yüzey gerilimi hatalarına veya polimer gerilimlerine yapışma özelliği soğuk duvar ve ozmotik köpüklenme sorunları yapışma vasıtasıyla giderilir. 30 dakika içerisinde gerçekleşen tam çapraz bağlantı ile SP astarın devreye alma kabiliyeti neredeyse tüm demir ve demir dışı bazlı metal, plastik ve kauçuk yüzeylere uygulanabilmektedir. SP astar plastik, kauçuk ve polimer gibi çoğu yüzeylere ara kat olabilir. SP astar, çelik aşınma plakaları ve seramik plakalara, çelik çeliğe yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

BeltShield sistem uygulama çeşitleri

BeltShield sistem uygulamaları genel olarak 3 şekilde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu onarım sistemleri aşağıda özetlenmiştir.

1) BeltShield Yama Onarım Sistemi 

Yaklaşık 30-50 metrekarelik küçük yüzeylere, el ile uygulanan en temel onarım sistemidir. 

RBRS sistemi ile onarılan bölümler:

Uygulamanın ardından bant ivedilikle devreye alınmaktadır,

Düşük gerilme neticesinde katmanlarda yarılma engellenmektedir,

Dönüş hareketi başladığında yüksek esneme/uzama özelliği neticesinde çatlak oluşmamaktadır.

2) BeltShield Statik Onarım Sistemi

Statik onarım, yüksek hacimlidir ve büyük onarımları kapsamaktadır. Eğitim ve desteğimiz kapsamında uygulandığı takdirde, ürün ve sistemimize garanti verilmektedir. Bu bağlamda belirtilen şartlara uyulması koşuluyla konveyör bantlarda ömür uzatma sağlanabilmektedir.  

3) BeltShield Otomatik Onarım Sistemi 

Otomatik onarım sistemi, geniş sahalarda tasarımı gerçekleştirilen ve uygulanan, 10 kilometre ile üzerindeki uzunluklarındaki konveyör bant uygulamalarını kapsamaktadır. Ürün anlamında, statik onarım sisteminde kullanılan üründen bir farklılık göstermemekte olup, sadece yüksek hacimlere izin veren, mühendislik ve tasarım gerektiren bir sistemdir.

Özet olarak

SCS-RBRS & SP Sistemi (Kauçuk Bant Tamir Sistemi & Koruyucu Astar Sistemi) ıslak yüzeye ıslak püskürtmeye ve dakikalar içerisinde kimyasal olarak kaynamaya uygun olarak tasarlanmış, gelişmiş yüzde 100 katı astar ve yüzde 100 saf poliüre içeren bir formülasyon birleşiminden oluşmaktadır. SCS’nin benzersiz, Shield-Prime SP’si (Koruyucu Astar) özellikle potansiyel olarak tehlikeli solvent dağlaması veya düşük parlama noktalı yüksek solvent içerikli astarların kullanımı olmaksızın, kauçuğa yapışması için formülize edilmiştir. RBRS, astar ile kauçuk konveyör bant arasındaki ve akabinde astar ile poliüre arasındaki fiziksel çapraz bağlantıyı kullanmaktadır. 

RBRS sistemi kullanıcıya, hasarlı sistemine soğuk tamir yapmasına veya bant arızasına/duruşuna sebebiyet verecek bir çelik telin saptanması neticesinde, komple bant değişimine gerek kalmadan, zamanında ve etkili şekilde kauçuk bant sistemlerinin ömrünü uzatma ve onları yenileme imkanı verir. RBRS “saf” poliürenin gelişmiş formülü, en uzun yeniden kaplama süresine imkan verir ve katmanlar arası bütünlüğü korumak için tasarlanmıştır.

RBRS sistemlerini yüzde 100 katı maddeden oluşmaları neticesinde (solventleri, sadece temizlik amacıyla kullanımlarına imkan vererek minimize eder) kauçuğun yapışması için ısıtılmasını gerektirmez ve kauçuğa yüzde 100 yapışmayı sağlar. Öyle ki astar/poliüre soyulmadan önce kauçuk uyum içerisinde kopmaktadır. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Konveyör Bantları

Lojistikte yeni dönem: Yeni nesil RAPPLON® Düz Kayış ve Bantlar ile yüksek performans

Yayın Tarihi

on

Ammeraal Beltech, lojistik endüstrisi için önemli sıcaklık değişimlerinde, tam yüklü duruş ve kalkışlarda, açılı taşımalarda ve diğer işlem adımlarında maksimum güvenilirliği sağlamak üzere tasarlanan yeni nesil RAPPLON® yüksek performanslı düz kayış ve bantları piyasaya sürüyor.

Ammeraal Beltech’in, lojistik endüstrisi için birçok avantaj sağlayan bu yeni siyah kayışları, basitleştirilmiş konveyör tasarımlarına imkan tanıyan, tek seferde takılıp sonuna kadar çalışan çözümlerdir. Örneğin, elastik bant ve kayış çözümü germe sistemi gerektirmez, dolayısıyla dayanıklılığı ve hassas performansı beraberinde getirir.

Ağır hizmet rulolu tahrik kayışı, özellikle ağır yükler ve uzun taşıma prosesinde kullanım için geliştirilmiştir: Aramid kord gerdirme elemanı, bu zorlu hareketli rulo uygulamalarının üstesinden gelmesi için ona ekstra güç verir. Poliüretan kaplama malzemesi aşınmaya son derece dayanıklıdır ve kayışın olağanüstü esnekliği genel enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Duruş sürelerinin kısaltılmasına yönelik geliştirilen, 1,6 mm ile 4,5 mm arasında değişen standart kalınlıklardaki yeni siyah hafif rulolu tahrik kayışları, uzun ürün ömrü boyunca güvenilir şekilde verimli performans sunuyor. Güçlendirilmiş karkas kullanılarak üretilen kayışlar, neme karşı boyutsal kararlılık ve üstünlük sergiliyorlar.

Diğer RAPPLON® kayışlar gibi hafiftir ve ağır hizmet rulo tahrikli siyah kayışlar da antistatiktir. Bu da toz birikmesi kaynaklı sorunların ortaya çıkmamasını sağlar. Ayrıca QuickSplice olarak tasarlandılar: ekleme olabildiğince çabuk ve kolay gerçekleştirilebiliyor. Ürün ayrıca sorunsuz ek yeri ve kayış boyunca eşit kalınlığı güvence altına alıyor.

Kaymalı yataklı uygulamalar veya rulolu bantlı kayış ve konveyörler için tasarlanan yeni elastik kayış serisi, çift yönlü çalışabiliyor. Bu da onları AGV robot yük taşıyıcıları ile kullanım için ideal hale getirerek, yeni nesil lojistik robotların, gelişmiş lojistik merkezlerinde veya depolarda ürünlerin yüklemesi ve boşaltması gibi işlemleri yapmasını sağlıyor. Ayrıca, enerji verimlilikleri son derece yüksek.

Ammeraal Beltech, yeni RAPPLON® yüksek performanslı siyah düz kayışlar ile lojistik endüstrisi genelinde tanınan yenilik ve güvenilirlik geleneğini sürdürüyor

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Konveyör Bantları

Gökışık, konveyör bant lastiği ve yedek parça çözümleriyle sektörü güçlendiriyor

Yayın Tarihi

on

Konveyör sektörünün özel teknik gereksinimlerine eksiksiz çözümler sunan Gökışık, geniş portföyde sunduğu konveyör bant lastiği ürünleri ve 35 yıla yakın tecrübesiyle sunduğu yedek parça çözümleriyle sektörü güçlendiriyor.

Konveyör bant lastiğinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle 2010 yılında faaliyete başlayan, yurt dışı firmalarının Türkiye mümessilliği ile ürün portföyünü sürekli genişleten Gökışık, tekstil kordlu kauçuk bant lastiği üretimine ise konusunda uzman kadrosu ve 2019 yılında devreye aldığı alanında tam donanımlı kalite kontrol laboratuvarı ile başlıyor. Üretiminin büyük çoğunluğunu madencilik ve agrega sektörleri için sunan firma, madencilik ve agrega sektörlerinde geçerli olan ve ağır hizmet şartlarında kullanım uygunluğunu belirleyen TSE EN ISO 14890 standardı ürün kalite belgesi ile üretim yapıyor.

7/24 tedarik prensibiyle sunduğu konveyör kauçuk bant lastiği üretimini, 2017 yılında kurmuş olduğu konveyör bant lastiği stok sahası ve bant ekleme-tamir-bakım ekibi ile güçlendiren Gökışık, sektör gereksinimlerini bu alanda da karşılıyor.

Maden, agrega ve çimento sanayilerindeki bilgi ve birikimiyle bu sektörlerde faaliyet gösteren makine imalatçılarına ve son kullanıcı müşterilerine, yedek parça çözümleriyle de hizmet sunan Gökışık, 285 çeşit ürünle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. 35 yıla yakın tecrübesi ve alanında uzman personeliyle bant çözümlerinin yanı sıra yedek parça çözümleri sunan firma; kırma – eleme tesis ekipmanları, yer altı maden ekipmanları, hırdavat ve iş güvenliği ekipmanları ve konkasör makineleri gibi grupları barındıran geniş ürün portföyüyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Gökışık bant çözümleri

Kaplamasına göre bantlar

Genel amaçlı

Aşınmaya dayanıklı

Isıya dayanıklı

Aleve dayanıklı

Yağa dayanıklı

Tırmanma açısına göre bantlar

İnce profilli

Çavuş desenli

Bandobarlı – Paletli

Elevatör

Kauçuk ürünler

Sıyırıcı – Silgi lastiği

Tambur kaplama lastiği

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Konveyör Bantları

10. yılını kutlayan Forbo Türkiye, bölgenin ‘hub’ı olmak için kolları sıvadı: İlk ihracat Türki Cumhuriyetlere

Yayın Tarihi

on

Hakan Sayın, Forbo Türkiye Satış Müdürü

Bant üretimindeki uzmanlığı 1919 yılında kurulan Siegling’e dayanan Forbo, alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor. Kıtalara yayılan 9 üretim tesisiyle başta lojistik, ağaç ve gıda endüstrisi olmak üzere hemen hemen her sektörde dünya devlerinin iş ortağı olarak çalışan Forbo, bant çözümleriyle sonuçları kanıtlanmış birçok avantaj sunuyor. Lojistikte UPS, DHL Fedex, Amazon, Alibaba gibi global firmaların iş ortağı olan Forbo; Amp Miser™ 2.0 ürünüyle, TÜV Rheinland ile sertifikalandırdığı %50’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Firmanın ülkemizdeki yapılanması ise, 2023’te Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. Stoklarında bulundurduğu ürünleri müşterilerinin taleplerine uygun sunan ve servis hizmetleriyle dikkat çeken Forbo Türkiye, bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor. 2022 yılında %130’luk bir büyüme sağlayan Forbo Türkiye, 2027 yılında Forbo’nun Türki Cumhuriyetlere ve Orta Doğu’ya açılan kapısı olmayı hedefliyor.

Bir asrı aşan üretimiyle hemen hemen her sistemde kullanılarak, birçok sektörde perde arkasındaki kahramanlardan biri olan Forbo’nun, uzun yıllar yer aldığı Türkiye pazarındaki yapılanması 2013 yılında kuruldu. 10 yıl içinde İstanbul Havalimanı’ndan global lojistik firmalarının yeni yerleşkelerine kadar çözüm sunan Forbo Türkiye, 2027 yılı için önemli hedefler belirledi. Bölgesel bir merkez olmanın yanı sıra, 2027 yılında Forbo ülkeleri içinde ilk 5’te yer almayı planlayan Forbo Türkiye, Türki Cumhuriyetlere ihracata başladı. Firmanın köklü tarihi, çözümleri, yeni ürünleri, Türkiye’deki yapılanması ve hedefleri üzerine röportaj gerçekleştirdiğimiz Forbo Türkiye Satış Müdürü Hakan Sayın, ayrıntıları dergimizle paylaştı.

 Forbo’yu tanıyabilir miyiz?

Forbo’nun tarihçesi çok eskilere dayanıyor: 1919 yılında kurulan Siegling, yıllar içerisinde evrimleşerek önce tanjansiyel kayışlar, güç aktarım kayışları üretiyor, 1950’lerden sonra da konveyör sistemlere giriyor ve böylece bir dünya markasına dönüşüyor. Gıda, ağaç endüstrisi, lojistik ana iş kollarını oluşturuyor ve yaklaşık 50 yıldır bu sektörleri domine ederek; dünyadaki birçok OEM firmasıyla global anlaşmalı olarak çalışmaya devam ediyor. 1994 yılında ise bir fon firması olan Forbo, Siegling’i satın alıyor ve günümüzde halihazırda hem kayış hem de konveyör bant üretimde dünya lideri olan Forbo Siegling ortaya çıkıyor. Forbo, geliştirmiş olduğu teknolojiler, bant tipleri, mukavemet, kimyasal dayanım gibi özelliklerle lojistiğin endüstriyel üretim tarafı ve ağaç sektöründe bu işin lokomotifi konumunda. Hemen hemen tüm kıtalara yayılan fabrikalarıyla üretim gerçekleştiren Forbo’nun; Amerika, Avrupa, Hindistan, Japonya ve Çin’de yer alan toplam 9 üretim tesisi bulunuyor. Bu üretim tesislerinde pazarların gereksinimlerine göre FDA, HACCP ve MHLW regülasyonlarına uygun ürünleri üretiyor.

Forbo’nun Türkiye’deki yapılanması, çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

2013 yılında Murat Arıkan’ın girişimleriyle kurulan Forbo Türkiye, bu sene 10. yılını kutluyor. Buradaki işimizi biraz daha aftermarket olarak yorumlayabiliriz. Burada birebir şekilde bant üretimi yapmıyor; özellikle ağaç, lojistik, gıda, tekstil gibi ürün kalemlerimizde stoklarımız üzerinden satış yapıyoruz. Forbo Türkiye olarak satış sonrası hizmetlerimizle öne çıkıyor ve her zaman için çok ciddi bir stok gücü ile çalışıyoruz. Her müşterimizin ürün talebi ve ihtiyacı farklılık gösteriyor. Forbo Türkiye olarak bizler; talebe göre malzemeyi ebatlıyor, müşteri istediğine göre ister burada montajlıyor, sonsuz birleştiriyoruz isterlerse bu işlemi müşterimizin tesisinde gerçekleştiriyoruz. Yani, stoklarımızda bulundurduğumuz ürünlerimizi müşteri ihtiyacına göre montajlayarak terzi usulü sunuyor, merkezimize de servis hizmetlerini alıyoruz. 7/24 esaslı sunduğumuz servis hizmetlerimizle, müşteri ihtiyacının olduğu her an yanında oluyoruz. Forbo’yu Avrupa’da birinci sıraya taşıyan da satış sonrası hizmetleridir. Türkiye’de de 7/24 servis hizmetimiz ve geniş bayi ağımız ile müşteri taleplerine en hızlı cevabı veriyoruz. Türkiye’de bölgesel olarak hizmet verdiğimiz 6 bayimiz bulunuyor. Bayiler aracılığıyla Türkiye’nin her noktasına en hızlı şekilde ulaşıyoruz.

Forbo’nun çözümleri hakkında bilgi verir misiniz?

Konveyör bantlar, modüler bantlar, homojen bantlar, düz kayışlar, zaman kayışları, tamamlayıcı ürünler, ekleme araçları gibi ürün gruplarını barındıran çözümlerimizi sektörlere göre ayırabiliriz. Örneğin, ağaç endüstrisi sürekli bir devamlılık esasında çalışıyor ve ağacın ham maddesinden işlenmiş prosese kadar sürecin tamamında bant kullanılıyor. Enerji maliyetlerinin en fazla olduğu sektör olan lojistikte ise, sektörün tamamı bant üzerinden işliyor. Bu alanda parsiyel taşımacılıkta çalıştığımız yerel kargo firmaları ve UPS, DHL Fedex, Amazon, Alibaba gibi global anlaşmalar çerçevesinde çalıştığımız müşterimizin hepsinin en büyük ihtiyaçlarını, uzun ömürlü bant ve enerji tasarrufu sağlayan çözüm oluşturuyor. Enerji tasarrufu konusunda, Forbo’nun yaklaşık 12 yıldır üzerinde çalıştığı ve 2023 yılında tamamladığı ürün tipi mevcut. Bu konuda TÜV’le ortak bir sertifikasyon da veriyoruz. Başka firmalar da enerji tasarrufu sağlıyor olabilir; ancak bunu sertifikasyona döken dünyadaki tek marka Forbo’dur.

Bu enerji tasarrufunu nasıl sağlıyorsunuz?

Forbo’nun geliştirdiği ve patentli malzememiz olan Texglide™ ile sağlıyoruz. Texglide™ (TXGD), kumaşın alt tarafına gömülü bir bileşiktir. Texglide™ sadece bir eklenti veya kaplama değil, kayışın kullanım ömrü boyunca kumaşın alt kısmında kalıcı bir özelliktir. Texglide™, kayış ile kayar yatak arasında düşük sürtünmeyi garanti eder. Bu ürünün tekstil kordlarının arasında yağ tutucu bir özelliği var ve bu sürtünmeyi neredeyse %50 azaltıyor. Bir sistemin en büyük düşmanı ısıdır ve sistem içinde ısıyı oluşturan sürtünmedir. Sürtünmeyi ne kadar azaltırsanız; enerji sarfiyatınız o kadar düşer, bandın ömrü o kadar uzar. Bu sayede de rulmanlar, motorlar, redüktörler ve tamburları içeren sisteminiz o kadar az yaşlanır. Forbo’nun bantları enerji tasarrufuyla öne çıkıyor diyebiliriz. Bunun denemeleri 13 yıl önce Hollanda’daki Avrupa’nın en büyük 3. havaalanında başlıyor. AMP MISER™ 2.0 dediğimiz ve o zamanlar henüz birinci versiyonu olan bir ürünümüz, 6 yılın sonunda %40’ın üzerinde bir tasarruf sağlıyor. Kendini geliştirmeye sürekli devam eden Forbo, AMP MISER™’in 2. versiyonunu geliştiriyor ve bunda %50 ila %60 arasında bir enerji tasarrufu sağlıyor.

Bugün Avrupa’da dahil herkes lojistik alanında enerji tasarrufu üzerine çalışıyor. Türkiye’de de Paris İklim Anlaşması’na imza attık ve 5 yıl içinde karbon ayak izini belirli bir noktaya indirmeniz gerekiyor. Çok geniş bir alan ancak faaliyet gösteren tüm firmalar bunu hayata geçirmek zorundalar ve biz Forbo olarak bir avantaj sunuyor, sistemde %50 ila %60 arasında enerji tasarrufu sağlıyoruz.

AMP MISER™ 2.0 hakkında bilgi verebilir misiniz?

AMP MISER™ 2.0 bir ürün tipi diyebiliriz. Özellikle lojistik sektörü için hazırlanmış, lojistik sektöründe yeşil dönüşüm dediğimiz olguya destek verebilecek, firmaları enerji tasarrufunda ön plana çıkarabilecek, sistemlerinin yaşlanmasını geciktirebilecek bir ürün gamı. Her firma enerji tasarrufu sağladığını söyleyebilir ancak biz bunu hesaplamaya döküyoruz. Forbo’nun web sitesinde AMP MISER™ 2.0 hesaplama dediğimiz bir portalımız var. Kullanıcılar gerekli bilgileri girerek, sisteminde sağlayacağı enerji tasarrufunu görebiliyor. Yani tüm verileri girdiği zaman, enerji kullanımından ne kadar tasarruf sağlayabileceğini günlük, 6 aylık ya da yıllık olarak görebiliyor. Bilgiler doğru girildiği zaman AMP MISER™ 2.0 ile size sunulan tasarruf bilgisi oldukça doğru sonuçlar veriyor. Girilen bilgilerden kaynaklı olarak sistemin yanılma payını ise, %5 gibi bir rakam oluşturuyor.

Siegling Fullsan adında yeni bir ürününüz var. Ürünün özellikleri ve kullanıcı avantajlarından bahsedebilir misiniz?

Forbo’nun yaklaşık 10 yıllık bir yatırım ve Ar-Ge ürünü olan Siegling Fullsan, gıda sektörüne üstün avantajlar sağlayan bir monoblok bant. Homogeneous belts dediğimiz bu monoblok bantların en büyük avantajı, sistemindeki kontaminasyonları engellemesi ve ultra hijyen sağlaması. Gıda sektörü için geliştirilen bu ürün grubu; et, balık, hamur işleme tesisleri gibi yerlerde kontaminasyonu engelliyor, hijyen gereksinimlerini üst düzey karşılıyor. Yağ, gres, nem ve bakterileri uzaklaştırma konusunda mükemmel olan bu bant, Ambalajsız gıda işlemenin tüm aşamaları için ideal bir çözüm sunuyor. +90 derece sıcaklıkta çalışabilen bu ürün grubu, 90 derece sıcaklıklarda yıkamaya uygun bir yapıda. Ultra hijyen sağlayan Siegling Fullsan, olağanüstü kolay temizlenmesi, UV-C direnci ve mekanik yüke dayanma yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Forbo Türkiye’nin yer aldığı referans projelerden söz edebilir misiniz?

Forbo’nun en büyük özelliği iş ortaklarının ihtiyaçları üzerine ürün geliştirmesidir. Portföyümüzde yer alan her ürün, bir müşterimizin ihtiyacına göre geliştirilmiş, proseste başarı sağlamış ve ardından satışa sunulmuştur. Özellikle globalde lojistiğin öncüsü dediğimiz firmaların hepsinin sadece tedarikçisi değil, iş ortağıyız. Örneğin, AMP MISER™ 2.0 ürün grubumuz lojistikteki en büyük firmalardan birinin talebi doğrultusunda üretiliyor. Referans projeler konusunda ise, bugün İstanbul Havalimanı’ndan global lojistik firmalarının yeni yerleşkelerine kadar çözüm sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Birçok projede Forbo vardır; çünkü sistem sağlayıcılarının dünya devleri bizim iş ortağımızdır. Sorter sistemleri nereden alınırsa alınsın üzerinde Forbo vardır, bu şekilde de Forbo’yu tanımayan bir firmanın sisteminde bile bizim ürünlerimiz çalışıyordur.

Forbo Türkiye olarak ihracat yapıyor musunuz? 

2023 itibarıyla Türki Cumhuriyetlere ihracatımız başladı. Bunun öncesinde ihracat yetkimiz yoktu ve bu iş Avrupa tarafından yönetiliyordu. Bu yıl itibarıyla tüm Türki Cumhuriyetlere ihracat yapabiliyoruz; çok büyük hacimler de olmasa bile girişimlerimiz başladı.

2022 yılını nasıl geçirdiğinizden bahsederek, 2023 yılının nasıl devam ettiğini aktarır mısınız?

2022 yılını Forbo Türkiye’nin altın çağı olarak değerlendirebilirim. 2021’de azımsanmayacak bir büyüme gerçekleştirmemize rağmen 2022 yılında en yüksek büyüme rakamlarına ulaşarak; yaklaşık %130 oranında bir büyüme, EBIT de ise %600’lük bir büyüme sağladık.

Bu büyümemizin bir kısmını 2023’e de aktararak devam ettik. Şu anki seçim ekonomisi ve yaşadığımız deprem, 2023 yılını oldukça derinden etkiledi ve hedeflerimizi bu kapsamda revize ettik. Öte yandan dövizin durumu tüm endüstriyi etkiliyor; şu an Türkiye’deki en ucuz şeyin döviz olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle döviz üzerinden girdi ve çıktılarımızdaki kar oldukça düştü. Bunun üzerine seçim ekonomisi de geldiğinde herkes gibi çok durağan ilerliyoruz. Satış değerlerimiz iyi, rakamlarımız iyi ama 85 milyonluk bir endüstri ülkesinin gerçeği bu değil. Sanayisiyle beraber çok ciddi kazanımları olan bir ülkeyiz ancak çarklar istenildiği gibi dönmüyor. Tüm sektörler seçim sonrasını bekliyor.

Forbo Türkiye’nin gelecek dönem hedef ve beklentilerini iletir misiniz?

Forbo Türkiye olarak, 2027 yılı için belirlediğimiz bir hedefimiz var: Bu hedef kapsamında Forbo’nun Avrupa’daki ilk 5 ülkesi arasına girmeyi planlıyoruz. Bizim de içinde bulunduğumuz Forbo’nun Europe, the Middle East and Africa (EMEA) grubunda; İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Norveç, Danimarka, Hollanda gibi ihracatta dev potansiyelleri olan Forbo kuruluşları yer alıyor. Bu ülkeler arasında ilk 5’te yer alma hedefimiz doğrultusunda çalışıyor; Forbo Türkiye olarak, Forbo’nun Türki Cumhuriyetlere ve Orta Doğu’ya açılan kapısı olmayı planlıyoruz. Türki Cumhuriyetlere yeni başlayan ihracatımızı geliştirerek, 2027’de bölgesel bir merkez olmayı hedefliyoruz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com